Obec Lučina

Obecní úřad

Telefon: 558 689 111

mobilní telefon starosta obce:   602 764 639
e-mail: obec@lucina.cz

www: http://lucina.cz

Elektronická podatelna: epodatelna.lucina@seznam.cz
Datová schránka – ID: h7ub39u

Jana Vojkovská DiS,  referent, 

– podatelna
– ověřování podpisů a vidimace listin
– povolování kulturních produkcí
– matrika
– povolování zvláštního užívání místních komunikací
– ochrana přírody – povolování kácení stromů
– znečišťování ovzduší – poplatky

pokladna:   správní poplatky
místní poplatky
poplatek za odvoz odpadu
poplatek ze psů
nájemné za byty

 

Zdeňka Hrabcová, účetní,

– vedení účetnictví obce
– vedení účetnictví ZŠ a MŠ

–  povolování výherních hracích přístrojů