Obec Lučina

Sběrný dvůr Lučina

Vážení občané, dne 1.9.2015 byl otevřen v naší obci sběrný dvůr.  Ten slouží pro uložení odpadů pouze občany  obce Lučina a majitelů nemovitostí v obci (chatařů).  Každý se bude prokazovat občanským průkazem.

Můžete zde odevzdávat následující druhy odpadů: papír a lepenku, sklo, plasty, biologicky rozložitelný odpad, dřevo, objemný odpad, železo, elektroodpad (TV a PC, lednice, trouby, mikrovlnné trouby,…) a nebezpečné složky komunálního odpadu jako jsou oleje, zbytky barev a chemikálií, autobaterie, monočlánky, zářivky a podobně.  V omezeném množství zde můžete odevzdávat pneumatiky (max. 4 ks/osobu/rok) a stavební odpad (max. 1 kbelík o objemu 35l /domácnost/rok).

Na sběrný dvůr není možné ukládat komunální odpad!!

Provozní doba sběrného dvora:

Úterý                    14.00 – 17.00 hodin

Pátek                    14.00 – 17.00 hodin

Sobota                 08.00 – 12.00 hodin

Doufám, že si každý z Vás najde čas uložit svůj odpad do sběrného dvora v době jeho provozu a nebudou se nám tvořit hromady odpadu před branou, za což Vám předem děkuji.

Ing. Dagmar Veselá

starostka

 

Provoz sběrného dvora o vánočních svátcích

Sběrný dvůr bude v pátek 23.12.2016 uzavřen. Provoz bude opět zahájen v pátek 6.1.2017.