Obec Lučina

Úřední deska

Datum vyvěšení Název Dokumentu Vystavovatel Datum sejmutí Stažení
12.7.2018 Zveřejnění seznamu vytvořených volebních obvodů a jejich popis, počtu členů zastupitelstva obce volených v jednotlivých obvodech a potřebného počtu podpisu na peticích 08.10.2018 Stáhnout
11.7.2018 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu – „Oprava povrchu silnice III/4735a Žermanice – Lučina“ 17.7.2018 Stáhnout
03.7.2018 Výzva k podání nabídky na VZ „Oprava místních komunikací v obci Lučina“ 17.7.2018 Stáhnout
03.7.2018 Obecně závazná vyhláška 1/2018 19.7.2018 Stáhnout
03.7.2018 Veřejná vyhláška – rozhodnutí ČOV Ing. Dagmar Veselá 19.7.2018 Stáhnout
29.6.2018 Oznámení o stanovení počtu členů zastupitelstva obce na volební období 2018-2022 08.10.2018 Stáhnout
18.6.2018 Potřebný počet podpisů na peticích pro volby do zastupitelstev obcí v roce 2018 08.10.2018 Stáhnout
18.6.2018 Informace o podání kandidátní listiny v rámci Magistrátu města Frýdku-Místku 08.10.2018 Stáhnout
02.5.2018 Nabídka pozemků k pronájmu 01.8.2018 Stáhnout
27.3.2018 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lučina – Mikroregion 29.3.2021 Stáhnout
14.3.2018 Seznam nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí 02.1.2018 Stáhnout
07.3.2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lučina Stáhnout
10.10.2017 Informace o zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Stáhnout
21.4.2017 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lučina – Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady 22.4.2020 Stáhnout
01.3.2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lučina 02.3.2020 Stáhnout
02.3.2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lučina 04.3.2019 Stáhnout