Obec Lučina

Úřední deska

Datum vyvěšení Název Dokumentu Vystavovatel Datum sejmutí Stažení
15.1.2018 Oznámení o době a místě konání 2. kola volby prezidenta České republiky 29.1.2018 Stáhnout
13.1.2018 Opis výsledku hlasování – volba prezidenta 29.1.2018 Stáhnout
11.1.2018 Oznámení o pořádání plesu 22.1.2018 Stáhnout
11.1.2018 Veřejná vyhláška – Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení ČOV – 1. etapa 29.1.2018 Stáhnout
11.1.2018 Veřejná vyhláška – Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení ČOV – 2. etapa 29.1.2018 Stáhnout
11.1.2018 Veřejná vyhláška – Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení ČOV – 3. etapa 29.1.2018 Stáhnout
22.12.2017 Obecně závazná vyhláška 1/2017 01.2.2018 Stáhnout
21.12.2017 Záměr prodeje pozemku Ing. Dagmar Veselá 23.1.2018 Stáhnout
21.12.2017 Výzva k podání nabídky na VZ „Přestavba a dopravní řešení náměstí na Lučině“ Ing. Dagmar Veselá Stáhnout
18.12.2017 Rozpočtové provizorium 2018 Ing. Dagmar Veselá Stáhnout
28.11.2017 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků 29.1.2018 Stáhnout
28.11.2017 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise 29.1.2018 Stáhnout
13.11.2017 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise – Volba prezidenta 29.1.2018 Stáhnout
01.11.2017 Státní pozemkový úřad – Nabídka pozemků k prodeji 07.2.2018 Stáhnout
12.10.2017 Seznam nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí 02.1.2024 Stáhnout
10.10.2017 Informace o zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Stáhnout
02.6.2017 Závěrečný účet za rok 2016 – Obec Lučina 20.6.2017 Stáhnout
21.4.2017 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lučina – Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady 22.4.2020 Stáhnout
01.3.2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lučina 02.3.2020 Stáhnout
02.3.2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lučina 04.3.2019 Stáhnout