Obec Lučina

O obci

Obec Lučina leží v severovýchodní části okresu Frýdek-Místek na levém břehu Žermanické přehrady. Území obce leží v klimatickém regionu – mírně teplý, teplý. Obec Lučina je členem Svazu měst a obcí ČR, členem Euroregionu Beskydy a zakládajícím členem Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady.

 Stručný popis:
Počet obyvatel:     1264 (k  01.01.2017)
z toho mužů: 694
z toho žen:    670
Počet domů:      479
Rozloha obce:   744 ha
Podíl zemědělské půdy:  54 %
Podíl lesní půdy:  5 %
Podíl vodní plochy:  33 %
Podíl zastavěné plochy:  2 %
Podíl ostatní plochy:  6 %
Obec s rozšířenou působností: Frýdek – Místek
Kraj: Moravskoslezský