Obec Lučina

Informace o zpracování osobních údajů v obci Lučina

Informace o plnění     nařízení   Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

 Obec Lučina, dále jen „obec“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech (Seznam agend). Na obec je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS h7ub39u, emailem na adrese obec@lucina.cz nebo poštou na adrese Obec Lučina, Lučina č. p. 1, 739 39 Lučina. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na obec Lučina obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na obec obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro obec je Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady, Ing. Jaroslav Votýpka, tel. č. +420 737 734 020, email: luston@seznam.cz k zastižení v kanceláři 739 39 Lučina č.p. 1, po telefonické domluvě.

Publikováno dne 6. června 2018 v kategorii Novinky, články