Obec Lučina

Upozornění pro občany na splatnost místních poplatků

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů činí 500,- Kč na poplatník a je splatný do 31.03.2018.

Sazba poplatku pro fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba činí 700,- Kč a je splatný jednorázově a to nejpozději do 31.3.2018.

Místní poplatek ze psů činí 200,- Kč za prvního psa, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele činí 300,- Kč a je splatný do 31.03.2018.

Dovolujeme si připomenout, že každá popelová nádoba musí být označena známkou na rok 2018. Pokud tak nebude učiněno do konce dubna, popelová nádoba nebude vyvezena. Známku je třeba vyzvednout v kanceláři podatelny obecního úřadu v úřední dny PONDĚLÍ a STŘEDU od 08:00 – 17:00 hod.

Dále připomínáme občanům, kteří si nevyzvedli kalendář na rok 2018, aby tak učinili do konce března rovněž v kanceláři podatelny obecního úřadu.

 

 

 

 

Publikováno dne 7. března 2018 v kategorii Novinky, články