Obec Lučina

Oznámení o zaměřování ČEZ

Společnost MDP GEO s.r.o. bude v následujících dvou týdnech provádět na území obce Lučina vytyčení podzemního vedení elektrického vedení nízkého napětí a následně bude provádět geodetické zaměřovaní. Zpřesňování polohy nízkého napětí probíhá pod záštitou společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

Společnosti MDP GEO při výkonu činností přísluší veškerá práva, která dle energetického zákona a za zákonem stanovených podmínek svědčí provozovateli distribuční soustavy, tj. oprávněnému vstupu a vjezdu na cizí nemovitosti, v souvislosti se zřizováním, obnovou, a provozováním distribuční soustavy energetické společnosti. Povereni_CEZ_MDP_GEO

Více informací se můžete dozvědět na webových stránkách www.mdpgeo.cz

Publikováno dne 5. června 2017 v kategorii Novinky, články