Obec Lučina

Obec Soběšovice vyhlašuje záměr pronajmout nebytové prostory

Obec Soběšovice

OBEC SOBĚŠOVICE, 739 22  Soběšovice 10

 

Obec Soběšovice vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, na základě usnesení Rady obce Soběšovice

záměr pronajmout

nebytové prostory v objektu Nová Husarůvka čp. 10 na pozemku p. č. 371 v k. ú. Horní Soběšovice od 1. dubna 2017 a to:

komerční prostory v 1. NP (bývalá pošta), o celkové výměře 63,3 m2. Součástí je WC a umyvadlo. Vstup do prostor je z hlavní vstupní haly nebo z rampy, parkování u objektu. Dále je možné využít za úplatu WC ve vstupní hale.

Platba záloh na energie se skládá z částek na:

 • vytápění 1000 Kč/měsíc,
 • voda 100 Kč/měsíc,
 • elektrická energie není součástí plateb-nájemce řeší individuálněminimální výše nájmu bez zálohových plateb je ve výši 1700 Kč/měsíc + DPH. Prostory jsou vhodné pro podnikání v oblasti služeb nebo kanceláře. Nejsou určeny jako herna nebo výrobna zatěžující okolí hlukem.

  Možnost prohlídky prostor je stanoven na pondělí 20. února v 16 hodin.

  a) termín pro podání nabídek: do 1. března 2017 do 15.00 hod.

  b) obálky s nabídkou označit : – levý horní roh: „Pronájem – PROSTORY Nová Husarůvka“ – NEOTVÍRAT“ – pravý horní roh: „Jméno a adresa zájemce“

  d) bližší informace ohledně záměru poskytne: starosta Obce Soběšovice, telefonní číslo: 724 178 724, emailová adresa: starosta@sobesovice.cz

  Obec Soběšovice si vyhrazuje právo zrušit záměr pronájmu bez udání důvodu.

Publikováno dne 6. února 2017 v kategorii Novinky, články